Lahtiütlemised

Selle dokumendi teavet võib ilma ette teatamata muuta.
CANON INC. EI ANNA SELLE MATERJALI KOHTA MITTE MINGISUGUST OTSEST EGA KAUDSET GARANTIID, VÄLJA ARVATUD KÄESOLEVAS MATERJALIS ESITATUD GARANTIID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, TURUSTATAVUSE, KAUBASTATAVUSE, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE VÕI EESKIRJADE JÄRGIMISE GARANTIID. CANON INC. EI VASTUTA MIS TAHES SELLE MATERJALI KASUTAMISEST TULENEVATE OTSESTE, KAUDSETE VÕI PÕHJUSLIKE KAHJUDE VÕI KULUDE EEST.