Juhendis kasutatavad märgid

Siin seletatakse selles juhendis kasutatavaid sümboleid ja sätteid.

Selles juhendis kasutatavad sümbolid

Selles juhendis on üksuste seletused ja seadme kasutamisel nõutavad toimingud esitatud sümbolitega, mis tähistavad järgmist.
TÄHTIS
Tähistab seadme tööga seotud nõudeid ja piiranguid. Toote korraliku töö tagamiseks ja kahjustuste vältimiseks tutvuge kindlasti hoolikalt nende juhistega.
MÄRKUS
Selgitab toimingut või annab toimingu kohta lisateavet. Soovitame need märkused läbi lugeda.

Teave sätete kohta

Selles juhendis on arvutiekraanil kuvatud sätete nimed tähistatud nii, nagu on näidatud järgmistes näidetes.
Näide.
[Print] (Printimine)
[OK]