Kaubamärgid

Android, Chrome, Google Play ja Gmail on ettevõtte Google Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
macOS ja Safari on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid
iOS on ettevõtte Cisco kaubamärk või registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides ning seda kasutatakse litsentsi alusel.
Bluetoothi sõnamärk ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid ning Canon kasutab neid märke litsentsi alusel.
Kõik selles dokumendis esinevad kaubamärgid ja tootenimed on nende omanike registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid.
All other trademarks are the property of their respective owners.