Seadmesse talletatud printimisandmete seadistamine/printimine mobiiliterminalist

Saate seadmesse talletatud printimisandmete printimissätteid vaadata ja muuta ning andmeid printida. Samuti saate kasutada seadme funktsioone, mida ei saa selle rakenduse printimisfunktsioonidega seadistada.
MÄRKUS
Selle funktsiooniga kuvatakse tööd, mis kuuluvad kasutajale, kes on määratud kuval [User Information] (Kasutaja teave) valikutes [User Name] (Kasutajanimi) ja [Domain Name] (Domeeni nimi).

Eeldused

[App Settings] (Rakenduse seaded) > [User Information] (Kasutaja teave) on määratud.

Toimingud

1.Puudutage rakenduse Canon PRINT Business avakuval valikut [].
2.Valige kuval [Select Printer] (Vali printer) seade, kus printimisandmed asuvad.
3.Puudutage rakenduse Canon PRINT Business avakuval valikut [Other Functions] (Muud funktsioonid).
4.Puudutage valikut [Release and Print] (Väljasta ja prindi).
5.Puudutage valikut [] töö puhul, mida soovite printida.
6.Kontrollige ja/või muutke väärtusi [Print Settings] (Prindiseaded) / [Template] (Mall) / koopiate arvu.
7.Puudutage valikut [Print] (Printimine).

Tulemus

Valitud töö prinditakse.

Seotud teemad