Bluetoothiga otseühenduse loomine

Seadme otseühenduse režiimi saab käivitada mobiiliterminalist Bluetoothi kasutades ja see loob otseühenduse seadmega. Saate luua otseühenduse mobiiliterminali toimingutega nii, et te seadet otseselt ei kasuta.

Eeldused

Teie kasutatav seade toetab otseühenduse loomise võimalust.
Kasutatavasse seadmesse on installitud Bluetoothiga ühilduv valik.
Bluetooth on kasutatava seadme sätetes lubatud.
Bluetooth on mobiiliterminali sätetes lubatud.
[App Settings] (Rakenduse seaded) > [User Information] (Kasutaja teave) on määratud.
Siiski tuleks inaktiveerida valik [Log in as Guest user] (Logi sisse külaliskasutajana).
Asukohateave on mobiiliterminali sätetes lubatud.

Toimingud

1.Puudutage rakenduse Canon PRINT Business avakuval valikut [Other Functions] (Muud funktsioonid).
2.Puudutage valikut [Direct Connection] (Otseühendus).
3.Puudutage valikut [Connect] (Ühenda).
4.Puudutage kuval [Nearby Printers] (Lähedalasuvad printerid) kasutatavat seadet.
Kui seadet ei tuvastata
Minge asukohta, kus seade on nähtav, seejärel puudutage [Search] (Otsing). Hinnanguline vahemaa, kus seadet Bluetoothi kaudu tuvastada saab, on 2 m/80 inches.
Kui kuvab kuva [Usage] (Kasutus)
Sisestage pärast vastava viiba ekraanil kuvamist PIN-kood ja registreerige (siduge) seade mobiiliterminalis kui Bluetoothiga ühendatud seade.
Kui kuvab kuva [Adjust Sensitivity] (Reguleeri tundlikkust) / [Adjust Sensitivity for Login] (Reguleeri sisselogimise tundlikkust)
Bluetoothi tundlikkuse reguleerimine on vajalik kasutatava mobiiliterminali jaoks. Reguleerige tundlikkust ekraanil kuvatud juhiste kohaselt.
5.Kui kuvatakse teade otseühenduse loomise kohta, puudutage valikut [OK].

Tulemus

Mobiiliterminal on valitud seadmega ühendatud. Seadme ikooni all avakuva ülaosas kuvatakse [Direct Connection] (Otseühendus).
Otseühenduse katkestamiseks puudutage kuval [Direct Connection] (Otseühendus) valikut [End] (Lõpeta).

Seotud teemad