Prindiserveri registreerimine

Saate registreerida väljastuskohti, mida ei leita kuval [Select Printer] (Vali printer), ja muid seadmeid peale printerite / multifunktsionaalsete seadmete (nt prindiserverid jne).

Eeldused

Registreeritud seadmete arv ei ole ületanud ülemist limiiti.
Selles rakenduses saab registreerida kuni 10 seadet. Kui kokku on registreeritud 10 seadet, kustutage mõned registreeritud seadmed ja otsige seejärel seadmeid.

Toimingud

1.Puudutage ikooni [] rakenduse Canon PRINT Business avakuval.
Kuvab kuva [Select Printer] (Vali printer).
2.Puudutage valikut [Manual Search (Wi-Fi)] (Käsitsiotsing (Wi-Fi)).
3.Sisestage kasutatava seadme IP-aadress või DNS-i nimi (FQDN).
DNS-i määramise kaudu otsides
Sisestage FQDN.
<FQDN-i näide>
Kui hostinimi on „device01”, on alamdomeeni nimi „aaa” ja domeeni nimi „bbb.com”:
device01.aaa.bbb.com
4.Kui kuvatakse teade [Could not find a supported printer.] (Toetatud printerit ei leitud.), puudutage valikut [Register As] (Registreeri nimega).
5.Sisestage dialoogikastis [Register As] (Registreeri nimega) väljale [Registered Name] (Registreeritud nimi) seadme nimi.
6.Määrake [Queue Name] (Järjekorra nimi), [Printer Port] (Printeri port) ja [Byte count] (Baitide arv).
7.Puudutage valikut [Register] (Registreeri).

Tulemus

Seade on kuva [Select Printer] (Vali printer) loendis registreeritud.
MÄRKUS
Registreeritud seadme teavet saab muuta kuval [Printer Details] (Printeri üksikasjad).
Olenevalt kasutatavast prindiserverist ei pruugi printimine võimalik olla, kui prindiserveris registreeritud seadme jagamise nimi ja rakenduse Canon PRINT Business kuval [Queue Name] (Järjekorra nimi) määratud nimi ei ühti.

Seotud teemad