Seadme registreerimine (QR-koodi kaudu registreerimine)

Saate registreerida seadmeid, mida kasutatakse skannimiseks, printimiseks jne. Siin selgitatakse mobiiliterminaliga seadme registreerimist seadmes kuvatava QR-koodi skannimise kaudu.

Eeldused

Registreeritud seadmete arv ei ole ületanud ülemist limiiti.
Selles rakenduses saab registreerida kuni 10 seadet. Kui kokku on registreeritud 10 seadet, kustutage mõned registreeritud seadmed ja otsige seejärel seadmeid.
Kasutatav seade toetab QR-koodi kuvamise funktsiooni.
Mobiiliterminalile on kinnitatud tagakaamera.

Kui seade on ühendatud otseühenduse kaudu

Seadmes on avatud kuva [Direct Connection] (Otseühendus).

Toimingud

QR-koodi kuvamine seadmes

1.Vaadake QR-koodi kuval [Mobile Portal] (Mobiiliportaal).

QR-koodi skannimine mobiiliterminaliga

1.Puudutage ikooni [] rakenduse Canon PRINT Business avakuval.
Kuvab kuva [Select Printer] (Vali printer).
2.Puudutage valikut [QR Code] (QR-kood).
Kuval [Usage] (Kasutus)
Kontrollige sisu ja puudutage valikut [Continue] (Jätka).
3.Paigutage QR-kood kuvatava kaameraekraani ääriste sisse.
Kui QR-kood asub raamide sees, skannib rakendus automaatselt QR-koodi.
Kui kuvatakse Wi-Fi-võrgu sätete kuva, konfigureerige sätted ekraanil kuvatavate juhiste kohaselt.

Tulemus

Seade on kuva [Select Printer] (Vali printer) loendis registreeritud.
MÄRKUS
Saate seadme registreerida ka printimise kuval [Preview] (Eelvaade). Kuva [Select Printer] (Vali printer) kuvamiseks puudutage valikut [Printer] kuval [Preview] (Eelvaade).

Seotud teemad