Seadme registreerimine (Wi-Fi-võrgust otsimine)

Saate otsida ja registreerida seadmeid, mida soovite skannimiseks, printimiseks vms kasutada. Saate võrgus olevaid seadmeid otsida automaatselt või pärast IP-aadressi või DNS-i nimetuse (FQDN) täpsustamist.

Eeldused

Registreeritud seadmete arv ei ole ületanud ülemist limiiti.
Selles rakenduses saab registreerida kuni 10 seadet. Kui kokku on registreeritud 10 seadet, kustutage mõned registreeritud seadmed ja otsige seejärel seadmeid.

Toimingud

Samas võrgus olevate seadmete automaatne otsimine

1.Puudutage ikooni [] rakenduse Canon PRINT Business avakuval.
Kuvab kuva [Select Printer] (Vali printer).
2.Puudutage valikut [Auto Search (Wi-Fi)] (Automaatotsing (Wi-Fi)).
Kuvatakse tuvastatud seadmed.
3.Valige seade.
4.Kinnitage seadme teave kuvatud dialoogiaknas → puudutage nuppu [Add] (Lisa).
MÄRKUS
Kui soovitud seadet ei kuvata, otsige seda valikuga [Manual Search (Wi-Fi)] (Käsitsiotsing (Wi-Fi)).

Seadmete käsitsi otsimine IP-aadressi / DNS-i nime (FQDN) määramise kaudu

1.Puudutage ikooni [] rakenduse Canon PRINT Business avakuval.
Kuvab kuva [Select Printer] (Vali printer).
2.Puudutage valikut [Manual Search (Wi-Fi)] (Käsitsiotsing (Wi-Fi)).
3.Sisestage kasutatava seadme IP-aadress või DNS-i nimi (FQDN).
DNS-i määramise kaudu otsides
Sisestage FQDN.
<FQDN-i näide>
Kui hostinimi on „device01”, on alamdomeeni nimi „aaa” ja domeeni nimi „bbb.com”:
device01.aaa.bbb.com
4.Valige seade.
5.Kinnitage seadme teave kuvatud dialoogiaknas → puudutage nuppu [Add] (Lisa).

Tulemus

Seade on kuva [Select Printer] (Vali printer) loendis registreeritud.
MÄRKUS
Saate seadme registreerida ka printimise kuval [Preview] (Eelvaade). Kuva [Select Printer] (Vali printer) kuvamiseks puudutage valikut [Printer] kuval [Preview] (Eelvaade).

Seotud teemad