Kuva [Printer Details] (Printeri üksikasjad) kasutamine

Saate vaadata seadme üksikasjalikku teavet.
Kuvab seadme oleku ja sätted [Printer Name] (Printeri nimi), [Product Name] (Toote nimi), [IP Address] (IP-aadress) ja [MAC Address] (IP-aadress).
[Update Printer Information] (Värskenda printeri teavet)
See funktsioon kuvatakse juhul, kui seade toetab konfiguratsiooniteabe hankimist. See hangib seadme teabe ja esitab kuval [Print Settings] (Prindiseaded) järgmised valikud olenevalt sellest, mis funktsioonid on seadmes installitud ja toetatud.
[Output Method] (Väljastusmeetod) > [Secure Print] (Turvaline printimine), [Save] (Salvesta)
[Authentication Mode] (Autentimisrežiim)
[2-sided] (Kahepoolne)
[Staple] (Klammerdamine)
Tavaliselt saab teavet hankida ja määrata kuval [Print Settings] (Prindiseaded) seadme registreerimise käigus. Kasutage seda funktsiooni järgmistel juhtudel.
Seadme konfiguratsiooniteavet ei saa seadme registreerimise käigus tuua.
Seadme sätteid muudetakse pärast registreerimist.
MÄRKUS
Kui seadme konfigureerimisteavet ei saa hankida, kuvatakse kõik üksused kuval [Print Settings] (Prindiseaded).
[Port Settings] (Pordi seaded)
Saate määrata järjekorra nime ja seadme printeri pordi.
[Print Options] (Prindisuvandid)
Lülitab PDF-otseprintimist toetavas seadmes PDF-otseprintimise sisse või välja.
[Remove from List] (Eemalda loendist)
Saate kuvatud seadme kuval [Select Printer] (Vali printer) toodud loendist kustutada.
[Remote UI] (Kaugkasutajaliides)
Saate kuvada seadme kaugkasutajaliidese Remote UI. Teate [Check the details using the Remote UI.] (Üksikasju saate vaadata Remote UI (Kaugkasutajaliides) abil.) kuvamisel kuval [Scanner] (Skanner) / [Printer], puudutage teabe kontrollimiseks nuppu [Remote UI] (Kaugkasutajaliides).
MÄRKUS
Pärast Remote UI kuvamist sellesse rakendusse naasmiseks puudutage rakenduse ikooni oma mobiiliterminali avakuval.
Mõnes seadmes ei saa mobiiliterminali kaudu Remote UI kuva avada. Sel juhul kontrollige seadme olekut arvutis kuvataval Remote UI kuval või seadme juhtpaneelil.
Kui mobiiliterminalis saab Remote UI kuva avada, ei pruugi mõni funktsioon (nt failitoimingud) saadaval olla. Sel juhul sooritage need toimingud arvutis kuvatava Remote UI kuva kaudu või seadme juhtpaneeli kaudu.
Kui puhverserver on seadistatud mobiiliterminali Wi-Fi sätetes, ei saa te kuvada Wi-Fi Directi kaudu registreeritud seadme kaugkasutajaliidest Remote UI. Sel juhul kontrollige seadme olekut arvutis kuvatava Remote UI kuva kaudu või seadme juhtpaneeli kaudu.
[Support Site] (Tugiteenuste sait)
Saate avada Canoni kasutajatoe saidi.