Mis on andmete konvertimisteenus Data Conversion Service?

Andmete konvertimisteenus Data Conversion Service on tasuta teenus, mida kasutatakse teatud failide eelvaatamiseks ja printimiseks.
Microsoft Office'i failide printimiseks peate kasutama andmete konvertimisteenust Data Conversion Service.
Kasutades andmete konvertimisteenust Data Conversion Service, luuakse Interneti-ühendus serveriga, kus andmeid konverditakse. Olenevalt prinditavate andmete sisust ja kasutatavast kommunikatsioonikeskkonnast, võib nii andmete üles- kui ka allalaadimiseks kuluda mitu minutit.
Hooldusteabe vaatamine
Andmete konvertimisteenus Data Conversion Service teostab viimistlustoimingut, luues Interneti teel ühenduse serveriga. See teenus on mõnikord kättesaamatu hooldustööde tõttu.
Hooldusteabe vaatamiseks puudutage rakenduse Canon PRINT Business avakuva paremas ülanurgas valikuid [] > [Information] (Teave) > [About] (Teave) > [Maintenance Information] (Haldusteave).
MÄRKUS
Andmete konvertimisteenuse Data Conversion Service esmakordsel kasutamisel kuvatakse Terms of Use. Lugege neid ja kui nõustute nendega, puudutage nuppu [Agree] (Nõustu). Terms of Use kontrollimiseks puudutage rakenduse Canon PRINT Business avakuval valikuid [] > [Information] (Teave) > [About] (Teave) > [Terms of Use] (Kasutustingimused).

Seotud teemad