Üksused, mille saab printimisfunktsiooniga seadistada

[Output Method] (Väljastusmeetod)
Valige printimisandmete jaoks väljastusmeetod.
[Print] (Printimine): käivitab tavalise printimise.
[Store] (Salvesta): salvestab printimisandmed seadme sisendkausta.
[Secure Print] (Turvaline printimine): Saate määrata PIN-koodi andmete printimiseks ja seadmesse salvestamiseks. See funktsioon on kasulik, kui soovite printida konfidentsiaalset dokumenti.
[User Name] (Kasutajanimi): kuvab andmete printimiseks kasutajanime. Saate kasutajanime muuta seda puudutades.
[Domain Name] (Domeeni nimi): saate määrata kasutaja domeeninime. Kui teil pole printimisel domeeni nime vaja, jätke see tühjaks. Kui te ei tea domeeni nime, võtke ühendust seadme administraatoriga.
[Authentication Mode] (Autentimisrežiim)
Printimisfunktsiooni kasutamist saab hallata osakonna ID haldamise või kasutaja autentimise funktsiooni abil.
[Off] (Väljas): kasutajat ei autendita.
[Dept. ID Mgt.] (Osak. ID haldus): määrab andmed osakonna ID halduse funktsiooni jaoks.
[User Authentication] (Kasutaja autentimine): määrab kasutaja autentimisandmed.
MÄRKUS
Kui kasutate väljundkohana printimisserverit (käsitsi registreeritud printer), ei kuvata valikut [User Authentication] (Kasutaja autentimine) isegi siis, kui sihtprinter toetab kasutaja autentimist.
[Output Size] (Väljundi formaat)
valige paberiformaat, millele soovite printida.
Kui lülitate sätte [Minimize Margins and Print] (Minimeeri veerised ja prindi) olekusse [On] (Sees), suurendatakse printimisala paberi nurkadeni. Olenevalt prinditavate andmete sisust võib osa nurkades olevaid andmeid printides kaduma minna. Ääriste minimaalne laius on seadme mudelist olenevalt erinev.
MÄRKUS
PDF-faili otseprintimisel* seadistatakse äärised alati minimaalseks, olenemata seade [Minimize Margins and Print] (Minimeeri veerised ja prindi) väärtusest.
* [] kuvatakse kuval [Select Printer] (Vali printer) PDF-otseprintimisega ühilduvate seadmete puhul.
[Copies] (Koopiad)
Määrake prinditavate koopiate arv.
[Print Range] (Printimisvahemik)
Määrake prinditavate lehekülgede arv.
[Source] (Allikas)
Select [Auto] (Automaatne) (kasutab seadme sätteid) or [Tray] (Alus).
MÄRKUS
The paper source may be able to be selected, depending on the device you are using.
[Select Color] (Vali värv)
Aktiveerib vaheldumisi värvilise ja hallskaalas printimise režiimid. Tavaolukorras valige [Auto] (Automaatne).
[2-sided] (Kahepoolne)
Lülitub ühe- ja kahepoolse printimise vahel.
MÄRKUS
Printides A5-/B5-formaadis paberi mõlemale poolele, võib kasutatavast seadmest olenevalt juhtuda, et prinditakse ainult ühele poolele.
[Staple] (Klammerdamine)
Määrab, kas lehed klammerdatakse või mitte.
Leht klammerdatakse asukohast, mis on kuva [Preview] (Eelvaade) pisipildil punasega näidatud.
MÄRKUS
PDF-faili otseprintimisel* võidakse dokument klammerdada muudest kohtadest kui pisipildil näidatud.
* [] kuvatakse kuval [Select Printer] (Vali printer) PDF-otseprintimisega ühilduvate seadmete puhul.
Järgmistel juhtudel võidakse paber klammerdada valedest kohtadest.
Kui prindite faili, mis on skannitud horisontaalpaigutusega originaalist.
Printides skannitud faili sättega [2 on 1] (Kaks ühel)
Olenevalt kasutatavast viimistlejast saate valida ka Eco (Staple-Free). Kui Eco (Staple-Free) ei toeta määratletud paberiformaati, väljastatakse paber ilma Eco (Staple-Free) funktsiooni kasutamata ja seade kuvab veateadet.
[2 on 1] (Kaks ühel)
Määrab, kas kaks lehekülge prinditakse ühele paberilehele.
[PDF Preview Method] (PDF-i eelvaate meetod)
Kui soovite kasutada andmete konvertimisteenust Data Conversion Service PDF-faili eelvaatamiseks, määrake valiku [Data Conversion Service] (Andmeteisendusteenus) olekuks [On] (Sees).
MÄRKUS
Available settings differ depending on the device model.
If you set functions that are not supported by the device you are using, the settings will not be applied.
When the device supports acquisition of configuration information, if you use the [Select Printer] (Vali printer) > [Printer Details] (Printeri üksikasjad) > [Update Printer Information] (Värskenda printeri teavet) function, you can display the items corresponding to the functions of the device in the [Print Settings] (Prindiseaded) screen.