Seadmega ei saa otseühendust luua

Kui seadme võrgusätted ja kasutatav mobiiliterminal ei ole õigesti konfigureeritud, ei pruugi olla võimalik otseühendust luua, isegi kui see rakendus seadme tuvastab.
Kui te ei saa seadmega otseühendust luua, kontrollige järgmist.
Mobiiliterminali võrgusätted
Kas see on ühendatud kasutatava seadme võrguga?
MÄRKUS
Kui lisate mobiiliterminali Wi-Fi sätete all käsitsi võrgu ja loote ühenduse, ei pruugi olla võimalik järgmine kord otseühendust luua. Kui see juhtub, kustutage käsitsi lisatud võrk Wi-Fi sätete alt võrkude loendist ja looge uuesti ühendus kasutatava seadme võrguga.
Seadme süsteemisätted
Kas otseühendus on seadme kuval [Preferences] (Eelistused) / [Network Settings] (Võrguseaded) lubatud?
Otseühenduse loomiseks peab otseühendus olema seadme kuval [Preferences] (Eelistused) / [Network Settings] (Võrguseaded) lubatud. Seadistamismeetodi kohta üksikasjade saamiseks võtke ühendust seadme administraatoriga.
Selle rakenduse sätted
Kas [User Information] (Kasutaja teave) > [Log in as Guest user] (Logi sisse külaliskasutajana) on keelatud?
Kui valik [Log in as Guest user] (Logi sisse külaliskasutajana) on kuval [App Settings] (Rakenduse seaded) > [User Information] (Kasutaja teave) lubatud, ei saa te selles rakenduses otseühendust funktsiooni [Other Functions] (Muud funktsioonid) > [Direct Connection] (Otseühendus) kaudu luua.