Bluetoothiga ühilduvat seadet ei saa registreerida (siduda)

Kui loote ühenduse seadmega Bluetoothi abil, peate sisestama PIN-koodi, et registreerida (siduda) seade mobiiliterminaliga. Kui PIN-koodi sisestamise dialoogiboksi ei kuvata, sisestage pärast sidumisnõuet printeris kuvatud PIN-kood mobiiliterminali teadete alale.
Teadete ala kuvatakse, kui tõmbate mobiiliterminali ülaosast sõrmega allapoole, nagu joonisel näidatud.