Ei saa printida

Kontrollige järgmist.
Seadme olek
Kas seade on sisse lülitatud?
Kas seadme LPD (LPR) printimissätteks on määratud [On] (Sees)?
Kas seadmel on võrguühendus?
MÄRKUS
Kinnitamismeetod on iga seadme mudeli puhul erinev. Üksikasju vaadake seadmega kaasasolevatest juhenditest.
Selle rakenduse sätted
Kui kasutate prindiserverit, siis kas seadme ühiskasutusnimi ja selles rakenduses määratud järjekorra nimi ühtivad?
Olenevalt kasutatavast prindiserverist ei pruugi printimine võimalik olla, kui prindiserveris registreeritud seadme jagamise nimi ja rakenduse Canon PRINT Business kuval [Queue Name] (Järjekorra nimi) määratud nimi ei ühti.
MÄRKUS
Kui kasutate prindiserverit ja registreerite seadme, mis ühildub UFRII LT printeridraiveriga, ei pruugi printimine võimalik olla.
Olenevalt kasutatavast seadmest võivad kasutajanime jaoks lubatud tähemärgid olla piiratud. Kui rakenduse kuval [App Settings] (Rakenduse seaded) > [User Information] (Kasutaja teave) või [Output Method] (Väljastusmeetod) > [User Name] (Kasutajanimi) on määratud keelatud tähemärgi string, ei pruugi te saada selle rakenduse kaudu andmeid printida.
Kasutaja autentimine
Kas säte [Update Printer Information] (Värskenda printeri teavet) on õigesti töötanud?
Autentimisrežiimi teabe värskendamine võib olenevalt seadme sätetest olla piiratud. Puudutage valikut [Update Printer Information] (Värskenda printeri teavet), et hankida seadme jaoks uusim konfiguratsiooniteave ning seejärel kuvada toetatud autentimisrežiimid.
Kas seadmes on lubatud ainult autenditud kasutajate põhine printimine?
Kui seadmes on lubatud ainult autenditud kasutajate põhine printimine, määrake selles rakenduses [User Name] (Kasutajanimi) ja [Password] (Parool) kuval [Print Settings] (Prindiseaded) > [Authentication Mode] (Autentimisrežiim) > [User Authentication] (Kasutaja autentimine).
Kas selle rakenduse autenditud kasutajate põhise printimise sätted on õiged?
Autenditud kasutajate põhine printimine on võimalik ainult siis, kui [User Name] (Kasutajanimi) ja [Password] (Parool) on sisestatud õigesti.
Kas üritate kasutajat autentida domeenikasutajana?
Autenditud kasutajate põhine printimine ei toeta domeenikasutajaid. Määrake seadmes registreeritud [User Name] (Kasutajanimi) ja [Password] (Parool).