Funktsiooni [Release and Print] (Väljasta ja prindi) ei saa kasutada

Kui kuvatakse teade „HTTP 404 Not Found”
Kontrollige järgmist.
Kas seade on käivitamise lõpetanud?
Kui käivitamine ei ole lõpetatud, puudutage valikut [Release and Print] (Väljasta ja prindi) uuesti pärast seda, kui seade on käivitamise lõpetanud.
Kui kuvatakse veateade
Kontrollige järgmist.
Kas seadme DNS-i nimes on „_”?
Kui kasutatav seade on selles rakenduses registreeritud mitte IP-aadressi, vaid DNS-i nimega, võib seadmega suhtlemine ebaõnnestuda, kui DNS-i nimes sisaldub „_”.
Kontrollige DNS-i nime kuval [Select Printer] (Vali printer) toodud seadmete loendist. Kui seadme nime all kuvatud DNS-i nimes sisaldub „_”, nt „device_01.aaa.bbb.com”, registreerige kasutatav seade uuesti, otsides seadet käsitsi IP-aadressi abil.
Kas Remote UI sätte olekuks on määratud [Administrator Authentication Mode] (Administraatori autentimisrežiim)?
Kui kasutatava Remote UI sätte [Authentication Mode] (Autentimisrežiim) olekuks on määratud [Administrator Authentication Mode] (Administraatori autentimisrežiim), ei saa te seadmesse mobiiliterminali kaudu sisse logida. Üksikasjade saamiseks võtke ühendust seadme administraatoriga.
Administraatori privileegide parool
Kui seadmesse administraatori privileegidega sisselogimise parool on sama, mis vaikeparool, ei saa te seadmesse sisse logida. Kui see juhtub, muutke parooli.
Kas kasutate seadet, mis on registreeritud Wi-Fi Directiga, seadistades puhverserveri sätted mobiiliterminali Wi-Fi sätetes?
Kui puhverserver on seadistatud mobiiliterminali Wi-Fi sätetes ja olete loonud ühenduse seadmega Wi-Fi Directi kaudu, ei saa kuva Väljasta ja prindi kuvada. Sooritage need toimingud seadme juhtpaneeli kaudu või ühendage seade uuesti, kasutades mõnda muud meetodit kui Wi-Fi Direct.
Kui printimisandmeid ei kuvata
Kontrollige järgmist.
Kas kuva [User Information] (Kasutaja teave) sätted on õiged?
Määrake kuval [User Information] (Kasutaja teave) kasutajanimi ja domeeni nimi, mida kasutasite siis, kui printimisandmed olid teil olemas.
Kui logite sisse domeenikasutajana, kontrollige, et [User Information] (Kasutaja teave) > [Use the domain name when logging in to the printer] (Kasuta printerisse sisselogimisel domeeninime) oleks sisse lülitatud.
Kas seadme sätted on õiged?
Kui seadme sätete all on määratud, et printimisandmeid ei kuvata, siis neid ei kuvata.
Kas andmete talletamisaeg on möödunud?
Kui printimisandmete talletamisaeg on möödunud, kustutatakse printimisandmed.
Kas teine kasutaja on printimisandmed kustutanud?
Kui printimisandmete kategooria on [Shared] (Jagatud) või [Group] (Rühm), on võimalik, et teine kasutaja on printimisandmed printinud või kustutanud.