Dokumentide eelvaatamise ja printimise piirangud

Kui prindite PDF-faili, mis ei sisalda manusfonte, võidakse see printida teistsuguste fontidega. Sellisel juhul saate ehk tulemust parandada andmete konvertimisteenuse Data Conversion Service abil.
Kui PDF-faili printimisel ei kuvata eelvaadet rahuldavalt, saate ehk tulemust parandada andmete konvertimisteenuse Data Conversion Service abil.
256-bitise krüptimisega, digitaalserdiga jne krüptitud PDF-faile ei saa rakenduses Canon PRINT Business eelvaadata ega printida. Rakenduse Canon PRINT Business kaudu faili eelvaatamiseks ja printimiseks muutke arvutis PDF-faili krüptimistaset.
Saate ka valida rakenduse, millega eelvaadet kuvada, puudutades dokumendi eelvaatekuval faili ikooni.