Dokumentide printimine võtab aega

Kui kasutate andmete konvertimisteenust Data Conversion Service, võib andmete üles- ja allalaadimiseks kuluda mitu minutit olenevalt prinditavate andmete sisust ja kasutatavast sidekeskkonnast. Järgmine meetod aitab töötlusaega vähendada.
Kui kasutate andmete konvertimisteenust Data Conversion Service
Kui puudutate valikut [Print] (Printimine) kuval [Preview] (Eelvaade) enne, kui andmete konvertimisteenus Data Conversion Service on kogu visualiseerimise lõpule viinud, alustatakse printimist. Kuna visualiseerimine ja printimine toimuvad paralleelselt, on töötlusaeg lühem. Kui määrate aga Exceli failis (xls ja xlsx) prindivahemiku, ei saa te seda teha enne, kui kõigi andmete konvertimine on lõpule viidud.