Skannitud andmete lahutamine ja salvestamine

Järgmistel juhtudel jagatakse skannitud andmed mitmesse faili.
Kui skannite mitut originaali ja väljastate need JPEG-vormingus failidena.
Kui imageRUNNER ADVANCE seeria seadme kaudu funktsiooni [Scan and Send] (Skanni ja saada) abil skannimisel on määratud funktsioon [Divide into Pages] (Jaga lehtedeks).
Toimige mitmesse faili jagatud andmete puhul järgmiselt.
Printimine / [Open in] (Ava rakenduses)
Töötage selle rakenduse avakuval menüüs [Documents] (Dokumendid) ühe failiga korraga.
Teises rakenduses saab printida või avada ühe faili korraga. Te ei saa mitmesse faili jagatud andmeid printida dokumendi eelvaatekuvalt ega avada seda muus rakenduses.
MÄRKUS
Avakuval menüü [Documents] (Dokumendid) kaudu tegutsedes saab korraga printida kuni 20 pildifaili (v.a TIFF-vormingus failid).
Faili eelvaade
Puudutage dokumendi eelvaatekuva allservas ikooni [] või [], et liikuda faili eelvaadete vahel ja neid vaadata.