Dokumente ei saa teises rakenduses avada

Te ei pruugi saada rakendust (nt meilerit) üksuse [Open in] (Ava rakenduses)/[] kaudu kasutada, kui sel rakendusel pole seadme salvestusruumile juurdepääsu õigust.
Lubage kõigil rakendustel, mida soovite selle rakenduse kaudu kasutada, Androidi operatsioonisüsteemi sätetes seadme salvestusruumile juurde pääseda.