Varsayılan E-Posta Hedefini Ayarlama

Mobil terminale kaydedilmiş olan bir dosyayı e-posta ile göndermek için hedefi önceden ayarlayabilirsiniz.

Prosedürler

1.Canon PRINT Business ana ekranının sol üst köşesindeki [] → [App Settings] (Uygulama Ayarları) öğesine dokunun.
2.[Send To] (Hedefe Gönder) öğesine dokunun.
3.Görüntülenen iletişim kutusuna bir adres girin → [OK] (Tamam) öğesine dokunun.

Sonuç

Ayarlanan adres, [App Settings] (Uygulama Ayarları) ekranında > [Send To] (Hedefe Gönder) bölümünde görüntülenir.