Girilen Faks Numarasını Onaylamak İçin Bir Alan Görüntüleme

[Fax] (Faks) işleviyle manuel olarak bir hedef girerken, girilen faks numarasını onaylamak için bir alan görüntüleyebilirsiniz.

Prosedürler

1.Canon PRINT Business ana ekranının sol üst köşesindeki [] → [App Settings] (Uygulama Ayarları) öğesine dokunun.
2.[Confirm Entered Fax Number] (Girilen Faks Numarasını Onayla) öğesini On konumuna getirin.

Sonuç

[Fax] (Faks) işlevinin [Specify Destinations] (Hedefleri Belirt) ekranında [Confirm] (Onayla) öğesi görüntülenir.