WebDAV Bağlantı Noktasını Ayarlama

imageRUNNER ADVANCE aygıtıyla tarama yaparken kullanılacak WebDAV bağlantı noktası numarasını ayarlayabilirsiniz.
Varsayılan ayar "8080" şeklindedir.

Prosedürler

1.Canon PRINT Business ana ekranının sol üst köşesindeki [] → [App Settings] (Uygulama Ayarları) öğesine dokunun.
2.[WebDAV Port] (WebDAV Bağlantı Noktası) öğesine dokunun.
3.Görüntülenen iletişim kutusuna bir bağlantı noktası numarası girin → [OK] (Tamam) öğesine dokunun.

Sonuç

Ayarlanan numara, [App Settings] (Uygulama Ayarları) ekranında > [WebDAV Port] (WebDAV Bağlantı Noktası) bölümünde görüntülenir.
NOT
Kullandığınız mobil terminal tarafından zaten kullanılmakta olan bağlantı noktası numarasını ayarlamayın.
imageRUNNER ADVANCE serisinin [Scan and Send] (Tara ve Gönder) işlevini kullanarak tarama yaparsanız, aygıtın kontrol panelindeki [Host Name] (Ana Bilgisayar Adı) bölümünde bir ana bilgisayar adı belirtin. Ana bilgisayar adını, bağlantı noktası numarasını da içerecek şekilde, [Scan] (Tara) ekranında çıkan talimatlara göre aşağıdaki formatta girin.
<Giriş Örneği>
IP adresi "192.168.0.xxx" ve yeni bağlantı noktası numarası "8008" ise:
http://192.168.0.xxx:8008/