Bir SNMP Topluluk Adı Ayarlama

Bir SNMP topluluk adı belirleyebilirsiniz. Varsayılan ad "public" şeklindedir. Bu ayarın değiştirilmesi normalde gerekli değildir.

Prosedürler

1.Canon PRINT Business ana ekranının sol üst köşesindeki [] → [App Settings] (Uygulama Ayarları) öğesine dokunun.
2.[SNMP Community Name] (SNMP Topluluk Adı) öğesine dokunun.
3.Bir SNMP topluluk adı girin → [OK] (Tamam) öğesine dokunun.

Sonuç

Ayarlanan SNMP topluluk adı, [App Settings] (Uygulama Ayarları) ekranında > [SNMP Community Name] (SNMP Topluluk Adı) bölümünde görüntülenir.