Belge Önizleme Ekranını Görüntüleme

Belge önizleme ekranında, veri önizlemelerini kontrol edebilir, e-postalar gönderebilir ve yazdırma işlemi yapabilirsiniz.
[]
[Open in Adobe Acrobat] (Adobe Acrobat'ta Aç)
Kullandığınız mobil terminalde Adobe Acrobat yüklüyse, önizlemesi görüntülenen PDF verilerini Adobe Acrobat ile açın.
[Open in] (Birlikte Aç)
Önizlemesi yapılan verileri mobil terminalde yüklü başka bir uygulamada açar.
[]
Önizlenmiş verileri bir e-postayla gönderir.
[] öğesine dokunup bir posta uygulaması seçtiğinizde, taranmış veri dosyası yeni bir e-postaya eklenir.
[]
Önizlemesi yapılmış verileri yazdırır. [] öğesine dokunulduğunda, yazdırma için bir [Preview] (Önizleme) ekranı açılır.