Aygıtın Kontrol Panelini Görüntüleme

Aygıtın kontrol paneline karşılık gelen bir kontrol panelini mobil terminalde görüntüleyebilirsiniz. Bu, yazdırmayı yapılandırma ve işleri çalıştırma gibi kontrol paneline dokunmadan aygıtı işletmenizi sağlar.
NOT
Bu işlev kullanılırken diğer kullanıcılar aynı aygıtı çalıştıramaz.
Bu işlev kullanılırken mobil terminalin ekranı da aygıtın kontrol panelinde görüntülenir. Bu işlevi kullanırken dikkatli olun, çünkü çalıştırılan ekran diğer kullanıcılar tarafından görülebilir.

Önkoşullar

Uzaktan çalıştırma ayarı kullanılacak aygıtta etkinleştirilir.
Ayarı kontrol panelinden veya aygıtın Remote UI üzerinden etkinleştirmek için aşağıdaki prosedürü izleyin.
Aygıt ekranı kontrol panelinden
[Management Settings] (Yönetim Ayarları) > [License/Other] (Lisans/Diğer) (Settings/Registration) → [Remote Operation Settings] (Uzaktan Çalıştırma Ayarları) öğesini [On] (Açık) konumuna ayarlayın.
Remote UI
Ekranından [Management Settings] (Yönetim Ayarları) > [License/Other] (Lisans/Diğer) > [Remote Operation Settings] (Uzaktan Çalıştırma Ayarları), [Settings/Registration] (Ayarlar/Kayıt) kısmından → [Use Remote Operation] (Uzaktan Çalıştırma Kullan) öğesini etkinleştir → [OK] (Tamam) öğesine tıklayın.
Canon PRINT Business [Printer Details] (Yazıcı Ayrıntıları) ekranından da Remote UI öğesine bağlanabilirsiniz.

Prosedürler

1.Canon PRINT Business ana ekranının sol üst köşesinde bulunan [] öğesine dokunun.
[Select Printer] (Yazıcı Seç) ekranı görüntülenir.
2.Kontrol panelinin görüntüleneceği aygıtı seçin.
3.Canon PRINT Business ana ekranında [Other Functions] (Diğer Fonksiyonlar) öğesine dokunun.
4.[Remote Operation] (Uzaktan Çalıştırma) öğesine dokunun.
Parola giriş ekranı görüntülenirse aygıtta ayarlanan şifreyi girin ve [Log In] (Oturum Aç) öğesine dokunun.
ÖNEMLİ
Parola giriş ekranı görüntülenirken mobil terminali gözetimsiz bırakmayın. Parola giriş ekranı görüntülenirken Wi-Fi ağının bağlantısı kesilirse bu işlev bir sonra başlatıldığında doğru şekilde kullanılamayabilir.
Aygıtın uzaktan çalıştırma ayarı etkinken aygıta bağlantı yapılamayacağını belirten bir mesaj görüntülenirse aygıtı kapatıp açtıktan sonra bu işlevi yeniden başlatın. Gücü kapatırken aygıtın kılavuzundaki önlemlere bakın.

Sonuç

Aygıtın kontrol paneline karşılık gelen bir kontrol panelini mobil terminalde görüntülenir.
Çıkmak için [Exit] (Çıkış) öğesine dokunun.
ÖNEMLİ
Siz [Exit] (Çıkış) öğesine dokunmadıkça diğer kullanıcılar aynı aygıtı kullanamaz.