Dokunarak Aygıtta Oturum Açma

[Nearby Printers] (Yakındaki Yazıcılar) öğesinde kayıtlı bir aygıta mobil terminalle dokunarak o aygıtta oturum açabilirsiniz.

Önkoşullar

Kullanılacak aygıta Bluetooth ile uyumlu seçeneği yüklenmiş olmalıdır.
Kullandığınız aygıtın ayarlarında Bluetooth etkinleştirilmiş olmalıdır.
Mobil terminal ayarlarında Bluetooth etkinleştirilmiş olmalıdır.
Kullanılacak aygıt, [Nearby Printers] (Yakındaki Yazıcılar) işlevinin [Select Printer] (Yazıcı Seç) ekranında kaydedilmiş olmalıdır.
[App Settings] (Uygulama Ayarları) > [User Information] (Kullanıcı Bilgileri) ayarlanmış olmalıdır.
Bununla birlikte, [Log in as Guest user] (Konuk kullanıcı olarak oturum aç) öğesini devre dışı bırakın.
Konum bilgileri, mobil terminal ayarlarında etkinleştirilmiştir.
NOT
Mobil terminalle dokunarak aygıtta oturum açmak için aygıtın ve mobil terminalin bir Wi-Fi ağına veya doğrudan bağlantıya bağlanmasını sağlayan bir ortam gerekir.
Kullandığınız aygıta bağlı olarak, aygıt uyku modundayken mobil terminalle dokunduğunuzda aygıt algılanmayabilir*. Uyku modundan çıkmak için [Energy Saver] (Enerji Tasarrufu) tuşuna bastıktan sonra mobil terminalle dokunun.
* Uyku modu: Aygıtın kontrol paneli kapalı durumdadır.
Kullandığınız mobil terminale bağlı olarak, yazıcı panelinde oturum açılması Bluetooth iletişim performansına göre zaman alabilir.
Kullandığınız mobil terminale bağlı olarak, hassasiyet ayarlanmış olsa bile yazıcı panelinde uzaktan oturum açmanız mümkün olabilir.
Mobil terminalin Bluetooth çip özelliklerine bağlı olarak, yazıcı panelinde oturum açmanız mümkün olmayabilir.

Prosedürler

1.Canon PRINT Business ana ekranında [Other Functions] (Diğer Fonksiyonlar) öğesine dokunun.
2.Kullandığınız aygıtın ön kısmında bulunan [Printer Control Panel Login] (Yazıcı Kontrol Paneli Oturum Açma) öğesine dokunun.
Kullandığınız aygıt [Printer Control Panel Login] (Yazıcı Kontrol Paneli Oturum Açma) ekranında görünür.
3.Kullanmak istediğiniz, mobil terminal içeren aygıta dokunun.
NOT
Kullandığınız aygıtta, aygıtın [Nearby Printers] (Yakındaki Yazıcılar) öğesinden kaydedilmediğini gösteren bir mesaj çıkarsa, [Nearby Printers] (Yakındaki Yazıcılar) ekranını görüntülemek için mesaj ekranındaki [OK] (Tamam) öğesine dokunun. Aygıtın nasıl kaydedileceği ile ilgili bilgi almak için "Aygıtı Kaydetme (Bluetooth ile Arama Yapma)" bölümüne bakın.

Sonuç

Aygıtta oturum açılmıştır.

İlgili Konular