Aygıtta Tutulan Yazdırma Verilerini Mobil Terminalden Ayarlama/Yazdırma

Aygıtta tutulan yazdırma verilerinin yazdırma ayarlarını kontrol edip değiştirebilir ve bu verileri yazdırabilirsiniz. Ayrıca bu uygulamanın yazdırma işlevleriyle ayarlanamayan aygıt işlevlerini de kullanabilirsiniz.
NOT
Bu işlevle, [User Information] (Kullanıcı Bilgileri) ekranında [User Name] (Kullanıcı Adı) ve [Domain Name] (Alan Adı) altında ayarlanmış olan kullanıcıya ait işler görüntülenir.

Önkoşullar

[App Settings] (Uygulama Ayarları) > [User Information] (Kullanıcı Bilgileri) ayarlanmış olmalıdır.

Prosedürler

1.Canon PRINT Business ana ekranında [] öğesine dokunun.
2. [Select Printer] (Yazıcı Seç) ekranında yazdırma verilerinin tutulduğu aygıtı seçin.
3.Canon PRINT Business ana ekranında [Other Functions] (Diğer Fonksiyonlar) öğesine dokunun.
4.[Release and Print] (Serbest Bırak ve Yazdır) öğesine dokunun.
5. Yazdırmak istediğiniz iş için [] öğesine dokunun.
6.[Print Settings] (Yazdırma Ayarları) / [Template] (Şablon) / kopya sayısını kontrol edin ve/veya değiştirin.
7.[Print] (Yazdır) öğesine dokunun.

Sonuç

Seçilen iş yazdırılır.

İlgili Konular