Bir Yazdırma Sunucusu Kaydetme

[Select Printer] (Yazıcı Seç) ekranında bulunamayan çıkış hedeflerini ve yazıcılar/çok işlevli aygıtlar dışındaki aygıtları (yazıcı sunucuları gibi) kaydedebilirsiniz.

Önkoşullar

Kayıtlı aygıtların sayısı üst sınıra ulaşmamış olmalıdır.
Bu uygulamaya en fazla 10 aygıt kaydedilebilir. Toplam 10 aygıt kaydedilmişse, aygıt arama işlemini kayıtlı aygıtları sildikten sonra gerçekleştirin.

Prosedürler

1.Canon PRINT Business ana ekranının sol üst köşesinde bulunan [] öğesine dokunun.
[Select Printer] (Yazıcı Seç) ekranı görüntülenir.
2.[Manual Search (Wi-Fi)] (Manuel Ara (Wi-Fi)) öğesine dokunun.
3.Kullanmak istediğiniz aygıtın IP adresini veya DNS adını (FQDN) girin.
Bir DNS Belirterek Arama Yaparken
FQDN öğesini girin.
<FQDN Giriş Örneği>
Ana bilgisayar adı "device01", alt etki alanı adı "aaa" ve etki alanı adı "bbb.com" ise:
device01.aaa.bbb.com
4.[Could not find a supported printer.] (Desteklenen bir yazıcı bulunamadı.) mesajı görüntülenirse [Register As] (Farklı Kaydet) öğesine dokunun.
5.[Register As] (Farklı Kaydet) iletişim kutusundaki [Registered Name] (Kayıtlı Ad) alanına bir ad girin.
6.[Queue Name] (Sıra Adı), [Printer Port] (Yazıcı Bağlantı Noktası) ve [Byte count] (Bayt sayısı) öğelerini ayarlayın.
7.[Register] (Kaydet) öğesine dokunun.

Sonuç

Aygıt, [Select Printer] (Yazıcı Seç) ekran listesine kaydedilir.
NOT
Kayıtlı aygıt bilgileri, [Printer Details] (Yazıcı Ayrıntıları) ekranından değiştirilebilir.
Kullandığınız yazdırma sunucusuna bağlı olarak, yazıcı sunucusuna kaydedilen bir aygıtın paylaşılan adı Canon PRINT Business uygulamasının [Queue Name] (Sıra Adı) öğesinde ayarlanan adla eşleşmiyorsa, yazdırma işlemi yapamayabilirsiniz.

İlgili Konular