Aygıtı Kaydetme (Wi-Fi Ağıyla Arama Yapma)

Tarama, yazdırma vb. için kullanılacak aygıtları arayabilir ve kaydedebilirsiniz. Ağdaki aygıtları otomatik olarak bulmanın ve aygıtları IP adresini veya DNS adını (FQDN) belirterek bulmanın bir yöntemi vardır.

Önkoşullar

Kayıtlı aygıtların sayısı üst sınıra ulaşmamış olmalıdır.
Bu uygulamaya en fazla 10 aygıt kaydedilebilir. Toplam 10 aygıt kaydedilmişse, aygıt arama işlemini kayıtlı aygıtları sildikten sonra gerçekleştirin.

Prosedürler

Aynı Ağda Bulunan Aygıtları Otomatik Olarak Arama

1.Canon PRINT Business ana ekranının sol üst köşesinde bulunan [] öğesine dokunun.
[Select Printer] (Yazıcı Seç) ekranı görüntülenir.
2.[Auto Search (Wi-Fi)] (Otomatik Ara (Wi-Fi)) öğesine dokunun.
Bulunan aygıtlar görüntülenir.
3.Aygıtı seçin.
4.Görüntülenen iletişim kutusunda aygıt bilgilerini onaylayın → [Add] (Ekle) öğesine dokunun.
NOT
Kullanmak istediğiniz aygıt görüntülenmezse [Manual Search (Wi-Fi)] (Manuel Ara (Wi-Fi)) ile arayın.

IP Adresini/DNS Adını (FQDN) Belirterek Aygıtları Manuel Olarak Arama

1.Canon PRINT Business ana ekranının sol üst köşesinde bulunan [] öğesine dokunun.
[Select Printer] (Yazıcı Seç) ekranı görüntülenir.
2.[Manual Search (Wi-Fi)] (Manuel Ara (Wi-Fi)) öğesine dokunun.
3.Kullanmak istediğiniz aygıtın IP adresini veya DNS adını (FQDN) girin.
Bir DNS Belirterek Arama Yaparken
FQDN öğesini girin.
<FQDN Giriş Örneği>
Ana bilgisayar adı "device01", alt etki alanı adı "aaa" ve etki alanı adı "bbb.com" ise:
device01.aaa.bbb.com
4.Aygıtı seçin.
5.Görüntülenen iletişim kutusunda aygıt bilgilerini onaylayın → [Add] (Ekle) öğesine dokunun.

Sonuç

Aygıt, [Select Printer] (Yazıcı Seç) ekran listesine kaydedilir.
NOT
Bir aygıtı, yazdırma [Preview] (Önizleme) ekranından da kaydedebilirsiniz. [Select Printer] (Yazıcı Seç) ekranını görüntülemek için [Preview] (Önizleme) ekranında [Printer] (Yazıcı) öğesine dokunun.

İlgili Konular