Aygıtı Kaydetme (Wi-Fi Direct ile Kaydetme)

Tarama, yazdırma vb. için kullanılacak aygıtları arayabilir ve kaydedebilirsiniz. Burada, yakındaki bir aygıtı Wi-Fi Direct ile kaydetme yöntemi açıklanmıştır.

Önkoşullar

Kayıtlı aygıtların sayısı üst sınıra ulaşmamış olmalıdır.
Bu uygulamaya en fazla 10 aygıt kaydedilebilir. Toplam 10 aygıt kaydedilmişse, aygıt arama işlemini kayıtlı aygıtları sildikten sonra gerçekleştirin.
Kullandığınız mobil terminal ve aygıt Wi-Fi Direct özelliğini destekliyor olmalıdır.
Kullandığınız aygıtın ayarlarında Wi-Fi Direct etkinleştirilmiş ve başlatılmış olmalıdır.
Konum bilgisi [App Settings] (Uygulama Ayarları) > [Use Wi-Fi Direct Printer] (Wi-Fi Doğrudan Yazdırma Kullan) kısmından etkinleştirilir.

Prosedürler

Mobil Terminalle Wi-Fi Direct Başlatma

1.Mobil terminalin işletim sistemindeki Wi-Fi ayarlarından Wi-Fi Direct ekranını açın ve algılanan Wi-Fi Direct aygıtları arasından bir aygıt seçin.

Bir Aygıtla Bir Bağlantıya İzin Verme

1.Aygıt bir mobil terminalden bir bağlantı isteği aldığında, bunu belirten mesaj aygıtın ekranında gösterilir. Bu durumda, bağlantıya izin vermek için aygıtı çalıştırın.

Aygıtı Kaydetme

1.Canon PRINT Business ana ekranının sol üst köşesinde bulunan [] öğesine dokunun.
[Select Printer] (Yazıcı Seç) ekranı görüntülenir.
2.[Auto Search (Wi-Fi)] (Otomatik Ara (Wi-Fi)) öğesine dokunun.
Bulunan aygıtlar görüntülenir.
3.Aygıtı seçin.
4.Görüntülenen iletişim kutusunda aygıt bilgilerini onaylayın → [Add] (Ekle) öğesine dokunun.

Sonuç

Aygıt, [Select Printer] (Yazıcı Seç) ekran listesine kaydedilir.
NOT
Bir aygıtı, yazdırma [Preview] (Önizleme) ekranından da kaydedebilirsiniz. [Select Printer] (Yazıcı Seç) ekranını görüntülemek için [Preview] (Önizleme) ekranında [Printer] (Yazıcı) öğesine dokunun.

İlgili Konular