[Printer Details] (Yazıcı Ayrıntıları) Ekranını Görüntüleme

Ayrıntılı aygıt bilgilerini kontrol edebilirsiniz.
Aygıt durumunu, [Printer Name] (Yazıcı Adı), [Product Name] (Ürün Adı), [IP Address] (IP Adresi) ve [MAC Address] (IP Adresi) öğelerini görüntüler.
[Update Printer Information] (Yazıcı Bilgilerini Güncelle)
Bu işlev, aygıt yapılandırma bilgilerinin alınmasını desteklediğinde görüntülenir. Aygıt bilgilerini alır, aygıtta yüklü ve aygıtın desteklediği işlevlere bağlı olarak [Print Settings] (Yazdırma Ayarları) ekranında aşağıdakileri görüntüler.
[Output Method] (Çıktı Yöntemi) > [Secure Print] (Güvenli Yazdırma), [Save] (Kaydet)
[Authentication Mode] (Kimlik Doğrulama Modu)
[2-sided] (2 taraflı)
[Staple] (Zımba)
Normalde bilgiler aygıt kaydedildiğinde alınır ve [Print Settings] (Yazdırma Ayarları) ekranında uygulanır. Aşağıdaki durumlarda bu işlevi kullanın.
Aygıtın yapılandırma bilgisi, aygıt kaydedilirken alınamamış.
Aygıtın seçenekleri, kaydetme işleminden sonra değiştirilmiş.
NOT
Aygıtın yapılandırma bilgileri alınamazsa tüm öğeler [Print Settings] (Yazdırma Ayarları) ekranında görüntülenir.
[Port Settings] (Bağlantı Noktası Ayarları)
Kuyruk adını ve aygıtın yazıcı bağlantı noktası türünü ayarlayabilirsiniz.
[Print Options] (Yazdırma Seçenekleri)
PDF dosyası, PDF doğrudan yazdırma uyumluluğu olan bir aygıttan yazdırılırken PDF doğrudan yazdırma işlevini açar ve kapatır.
[Remove from List] (Listeden Kaldır)
Görüntülenen bir aygıtı [Select Printer] (Yazıcı Seç) ekran listesinden silebilirsiniz.
[Remote UI] (Uzak Kullanıcı Arabirimi)
Aygıtın Remote UI öğesini görüntüleyebilirsiniz. [Scanner] (Tarayıcı)/[Printer] (Yazıcı) ekranında [Check the details using the Remote UI.] (Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak ayrıntıları kontrol edin.) mesajı görüntülenirse, bilgileri kontrol etmek için [Remote UI] (Uzak Kullanıcı Arabirimi) öğesine dokunun.
NOT
Remote UI öğesini görüntüledikten sonra bu uygulamaya dönmek için mobil aygıtınızın ana ekranında bulunan bu uygulamanın simgesine dokunun.
Aygıta bağlı olarak mobil terminalden Remote UI öğesini görüntüleyemeyebilirsiniz. Bu durumda, aygıtın durumunu PC'de görüntülenen Remote UI öğesinden veya aygıtın kontrol panelinden kontrol edin.
Remote UI öğesi mobil terminalden görüntülenirse, dosya işlemleri gibi bazı işlevleri kullanamayabilirsiniz. Bu durumda, işlemleri PC'de görüntülenen Remote UI öğesinden veya aygıtın kontrol panelinden gerçekleştirin.
Proxy ayarları mobil terminalin Wi-Fi ayarları kullanılarak ayarlanmışsa, Wi-Fi Direct kullanarak kaydettiğiniz aygıtın Remote UI öğesini görüntüleyemezsiniz. Bu durumda, aygıt durumunu PC'den görüntülenen Remote UI öğesinden veya aygıtın kontrol panelinden kontrol edin.
[Support Site] (Destek Sitesi)
Canon destek sitesine erişim sağlayabilirsiniz.