Yazdırma İşlevi ile Ayarlanabilen Öğeler

[Output Method] (Çıktı Yöntemi)
Yazdırma verisi için çıkış yöntemi seçin.
[Print] (Yazdır): Normal yazdırma işlemi gerçekleştirir.
[Store] (Mağaza): Yazdırma verisini aygıt içerisindeki bir gelen kutusunda depolar.
[Secure Print] (Güvenli Yazdırma): Verileri yazdırmak ve aygıta kaydetmek için bir PIN ekleyebilirsiniz. Gizli bir belgeyi yazdırmak istediğinizde bu işlevden yararlanabilirsiniz.
[User Name] (Kullanıcı Adı): Yazdırma verisi için kullanıcı adını görüntüler. Kullanıcı adını dokunarak değiştirebilirsiniz.
[Domain Name] (Alan Adı): Kullanıcının etki alanı adını belirler. Yazdırırken bir etki alanı adına ihtiyacınız yoksa bu bölümü boş bırakın. Etki alanı adını bilmiyorsanız aygıt yöneticisine başvurun.
[Authentication Mode] (Kimlik Doğrulama Modu)
Departman kimlik yönetim işlevi veya kullanıcı kimlik denetimi işlevi ile yazdırma yönetimini gerçekleştirebilirsiniz.
[Off] (Kapalı): Kullanıcı yönetimi gerçekleştirilmez.
[Dept. ID Mgt.] (Dept. Kml. Yntm.): Departman Kimlik Yönetimi bilgilerini belirler.
[User Authentication] (Kullanıcı Kimlik Doğrulaması): Kullanıcı Kimlik Denetimi bilgilerini belirler.
NOT
Çıkış hedefi olarak bir yazdırma sunucusu (manuel olarak kaydedilmiş bir yazıcı) kullanıyorsanız, yazdırma hedefleri için kullanılan yazıcı Kullanıcı Kimlik Denetimi'ni destekliyor olsa dahi [User Authentication] (Kullanıcı Kimlik Doğrulaması) görüntülenmez.
[Output Size] (Çıktı Boyutu)
Yazdırmanın yapılacağı kağıt boyutunu seçin.
[Minimize Margins and Print] (Kenar Boşluklarını Daralt ve Yazdır) özelliğini [On] (Açık) şeklinde ayarladıysanız, yazdırma bölgesi kağıdın kenarlarına kadar genişletilir. Yazdırma verilerinin içeriğine bağlı olarak kenar verilerinin bir kısmı yazdırma sırasında kaybolabilir. Kenar boşluklarının minimum genişliği, aygıt modeline bağlı olarak değişir.
NOT
PDF doğrudan yazdırma* işlemi yürütülürken kenar boşlukları, [Minimize Margins and Print] (Kenar Boşluklarını Daralt ve Yazdır) ayarından bağımsız olarak her zaman en düşük değere ayarlanır.
* PDF doğrudan yazdırma uyumluluğu olan aygıtların [Select Printer] (Yazıcı Seç) ekranında [] öğesi gösterilir.
[Copies] (Kopya Sayısı)
Yazdırılacak kopya sayısını ayarlayın.
[Print Range] (Yazdırma Aralığı)
Yazdırılacak sayfa aralığını ayarlayın.
[Source] (Kaynak)
[Auto] (Otomatik) (cihaz ayarını kullanır) veya [Tray] (Tepsi) öğesini seçin.
NOT
Kullandığınız cihaza bağlı olarak kağıt kaynağının seçilmesi mümkün olabilir.
[Select Color] (Renk Seç)
Renkli ve gri tonlamalı (siyah beyaz) yazdırma arasında geçiş yapar. Normal durumlar için [Auto] (Otomatik) öğesini seçin.
[2-sided] (2 taraflı)
Tek taraflı ve 2 taraflı yazdırma arasında geçiş yapar.
NOT
A5/B5 boyutlu kağıdın iki tarafına da yazdırırken, kullandığınız aygıta bağlı olarak yalnızca tek bir tarafa yazdırmak mümkün olabilir.
[Staple] (Zımba)
Sayfaların zımbalanıp zımbalanmayacağını seçer.
Sayfa, [Preview] (Önizleme) ekranındaki küçük resimde kırmızı ile gösterilen konumlardan zımbalanır.
NOT
PDF doğrudan yazdırma* yürütülürken belge, küçük resim görüntüsünde belirtilenden farklı konumlarda zımbalanabilir.
* PDF doğrudan yazdırma uyumluluğu olan aygıtların [Select Printer] (Yazıcı Seç) ekranında [] öğesi gösterilir.
Aşağıdaki durumlarda, kağıt doğru konumlarda zımbalanamayabilir.
Orijinali yatay olan bir belgeden taranmış bir dosyayı yazdırırken.
Taranmış bir dosyayı [2 on 1] (1 sayfa üzerine 2 sayfa) ayarıyla yazdırırken.
Kullandığınız sonlandırıcıya göre, Eco (Staple-Free) olarak da ayarlayabilirsiniz. Ancak, Eco (Staple-Free) belirtilen kağıt boyutunu desteklemiyorsa, kağıt Eco (Staple-Free) uygulanmadan çıkarılır ve aygıtta bir hata mesajı görüntülenir.
[2 on 1] (1 sayfa üzerine 2 sayfa)
Kağıdın bir sayfasına iki sayfa yazdırılıp yazdırılmayacağını seçer.
[PDF Preview Method] (PDF Önizleme Yöntemi)
Bir PDF'ye önizleme yapmak için Data Conversion Service uygulamasını kullanmak istiyorsanız, [Data Conversion Service] (Veri Dönüştürme Hizmeti) öğesini [On] (Açık) olarak ayarlayın.
NOT
Kullanılabilir ayarlar, cihaz modeline bağlı olarak değişir.
Kullandığınız cihaz tarafından desteklenmeyen işlevleri ayarlarsanız, ayarlar uygulanmaz.
Yapılandırma bilgilerinin alınmasını cihazın desteklemesi halinde [Select Printer] (Yazıcı Seç) > [Printer Details] (Yazıcı Ayrıntıları) > [Update Printer Information] (Yazıcı Bilgilerini Güncelle) işlevini kullanırsanız, [Print Settings] (Yazdırma Ayarları) ekranında cihazın işlevlerine karşılık gelen öğeleri görüntüleyebilirsiniz.