Ayarları Aygıtın Quick Menu Öğesine Kaydetme (imageRUNNER ADVANCE Serisi'nde [Scan and Send] (Tara ve Gönder) İşlevini Kullanırken)

Sık kullanılan tarama ayarlarını Quick Menu içinde kaydederseniz, bundan böyle aynı gönderme hedefi ayarlarını ve tarama ayarlarını yapmanız gerekmez.

Prosedürler

Ayarları Quick Menu Öğesine Kaydetme

1.Aygıtın kontrol panelinde [Scan and Send] (Tara ve Gönder) öğesine basın.
2.Tarama ayarlarını yapılandırın.
3.[] öğesine basın.
4.[Register to Quick Menu] (Hızlı Menüye Kaydet) öğesine basın.
5.[Next] (Sonraki) öğesine basın.
6.Kaydetmek için düğmenin anımsama ayarlarını belirleyin → [Next] (Sonraki) öğesine basın.
[Display Confirmation Screen When Recalling] (Anımsama Sırasında Onay Ekranını Görüntüle):
Ayarlar hatırlandığında, bir ayar onay ekranı görüntülenir.
Ayarı [Off] (Kapalı) şeklinde yaptıysanız ayarlar hatırlandığında ayar onay ekranı görüntülenmez.
[Start Operation for Recall] (Anımsama İçin İşlemi Başlat):
İş, düğmeye bastığınız anda, [] (Start) düğmesine basılmadan uygulanır.
7.[Personal] (Kişisel) ve [Shared] (Paylaşılan) arasından bir kayıt konumu seçin → kaydetmek için düğmeyi seçin → [Next] (Sonraki) öğesine basın.
8.[Name] (Ad)/[Comment] (Yorum) öğesine basın → ad/yorum girin → [OK] (Tamam) öğesine basın.
9.[OK] (Tamam) → [Close] (Kapat) öğelerine basın.
Tarama ayarları Aygıtın Quick Menu içerisine kaydedilir.

Kayıtlı Ayarları Quick Menu Öğesinden Çağırma

1.[] (Quick Menu) öğesine basın.
2.[Personal] (Kişisel) veya [Shared] (Paylaşılan) öğesini seçin → kullanmak istediğiniz düğmeye basın.
3.[Yes] (Evet) öğesine basın.
NOT
Aygıt, kablosuz yönlendirici ve mobil terminalin ağ ayarlarına bağlı olarak, mobil terminalin IP adresi sabitlenemeyebilir. Bu durumda, aygıtın [Scan and Send] (Tara ve Gönder) ekranında [Details] (Ayrıntılar) öğesine basın ve [Host Name] (Ana Bilgisayar Adı) kısmına girilen IP adresini değiştirin.

Sonuç

Kayıtlı tarama ayarları Aygıtın Quick Menu öğesinden çağrılır.