Tarama İşlevi ile Ayarlanabilen Öğeler

Bu bölümde Canon PRINT Business tarafından desteklenen tarama ayarlarının listesi yer alır.
Şu iki tür aygıt serisi mevcuttur:

imageRUNNER ADVANCE serisi için

Kullandığınız çok işlevli aygıtın [Scan for Mobile] (Mobil Cihazlara Tara) işleviyle bir mobil terminalden tarama ayarlarını yapılandırabilir ve tarama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
[Scan for Mobile] (Mobil Cihazlara Tara) işlevini kullanamıyorsanız, imageRUNNER ADVANCE öğesine ücretsiz Canon Mobile Scanning MEAP Application uygulamasını yükleyerek tarama ayarlarını yapılandırabilir ve tarama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Desteklenen Ayarlar
Select Color (Renk Seç)
Auto (Color/Gray), Auto (Color/B&W), Color, Grayscale, Black & White
Resolution (Çözünürlük)
150 x 150 dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi
Original Size/Scan Size (Orijinal Boyut/Tarama Boyutu)
Auto, A4, A4R, A3, A5, A5R, B4, B5, B5R, LTR, LTRR, LGL, STMT, STMTR, 11x17
File Format (Dosya Formatı)
PDF*1, JPEG, TIFF, OOXML (pptx), OOXML (docx), XPS*2
*1 Kompakt, OCR ve Şifreleme ayarlanabilir.
*2 Yalnızca [Scan and Send] (Tara ve Gönder) işlevi kullanılırken ayarlanabilir.
2-Sided Original/2-Sided (2 Taraflı Orijinal/2 Taraflı)
Off, Book Type, Calendar Type
Original Type (Orijinal Tip)
Text, Photo, Text/Photo
Density (Yoğunluk)
Dokuz seviye
NOT
Kullanılabilir ayarlar, aygıt modeline göre değişir.
Tarama ayarlarını mobil terminalde yapılandırırsanız [Different Size Originals] (Farklı Boyutlu Orijinaller) desteklenmez.
Aynı anda ayarlanamayan öğeleri ayarlarsanız ayarları değiştirmenizi isteyen bir mesaj görüntülenir. [OK] (Tamam) öğesine dokunursanız ayarlar değiştirilir.
Çok işlevli aygıtın desteklediği tarama işlevlerini ve dosya ayarlarını ayarlayın. Desteklenmeyen işlevler ve dosya formatları ayarlarsanız tarama sırasında bir mesaj görüntülenir ve tarama iptal edilir. Bu durumda, tarama ayarlarında çözünürlük düşürülerek ya da dosya formatı değiştirilerek yapılan işlem daha iyi çalışır hale getirilebilir.
Besleyici kullanarak yatay orijinalin her iki tarafını da tararsanız her ikinci sayfa doğru yönde taranmayabilir.
[File Format] (Dosya Biçimi) öğesinde [PDF] > [OCR] veya [OOXML (docx)] öğesini seçip çift taraflı bir belge tararken [Function Settings] (Fonksiyon Ayarları) > [Common] (Ortak) > [Generate File] (Dosya Oluştur) > [OCR (Text Searchable) Settings] (OCR (Metin Aranabilir) Ayarları) > [Smart Scan] (Akıllı Tarama) öğesini [On] (Açık) olarak ayarlarsanız, bu uygulamanın [2-Sided Original] (2 Taraflı Orijinal) ayarında belirlediğinizden farklı bir yönde tarama yapılabilir.
Bu uygulama, [Scan and Send] (Tara ve Gönder) işlevini kullanarak tarama yapılırken aşağıdaki gönderme hedefi ayarlarını desteklemez.
[Folder Path] (Klasör Yolu)
Şifrelenmiş iletişim
[User Name] (Kullanıcı Adı), [Password] (Parola)
[Delayed Send] (Gecikmeli Gönderim) işlevi

imageCLASS/i-SENSYS serisi dahil aygıt serileri
Aygıt menüsünde [Scan for Mobile] (Mobil Cihazlara Tara) veya [Canon Mobile Scanning] (Canon Mobil Tarama) bulunmayan bir seri

Desteklenen Ayarlar
Original Placement (Orijinal Yerleşim)
Auto, ADF (1-Sided), ADF (2-Sided), Platen Glass
Select Color (Renk Seç)
Color, Grayscale
Resolution (Çözünürlük)
150 x 150 dpi, 300 x 300 dpi
Original Size (Orijinal Boyut)
A4, A4R, A3, LTR, LTRR, LGL
File Format (Dosya Formatı)
PDF, JPEG
2-Sided Original (2 Taraflı Orijinal)
Book Type, Calendar Type
NOT
Kullanılabilir ayarlar, aygıt modeline göre değişir.
[Original Placement] (Orijinal Yerleşim) için [ADF (2-Sided)] (ADF (2 taraflı)) öğesini seçer ve orijinal belgeyi yatay modda tararsanız her ikinci sayfa doğru yönde taranmayabilir.