Aygıtla Doğrudan Bağlantı Kurulamıyor

Kullandığınız aygıtın ve mobil terminalin ağ ayarları doğru yapılandırılmadıysa bu uygulama tarafından algılanan bir aygıtla bile doğrudan bağlantı kuramayabilirsiniz.
Bir aygıtla doğrudan bağlantı kuramıyorsanız aşağıdakileri kontrol edin.
Mobil Terminalin Ağ Ayarları
Kullandığınız aygıtın ağına bağlı mı?
NOT
Mobil terminalin Wi-Fi ayarlarında manuel olarak bir ağ ekleyip bu ağa bağlanırsanız bir sonraki seferde doğrudan bağlantı kuramayabilirsiniz. Bu durumda manuel olarak eklenmiş ağı Wi-Fi ayarları ağ listesinden silin ve kullandığınız aygıtın ağına yeniden bağlanın.
Aygıtın Sistem Ayarları
Aygıtın [Preferences] (Tercihler)/[Network Settings] (Ağ Ayarları) bölümünde doğrudan bağlantı etkinleştirilmiş mi?
Doğrudan bağlantı kurmak için aygıtın [Preferences] (Tercihler)/[Network Settings] (Ağ Ayarları) bölümünde doğrudan bağlantıyı etkinleştirmeniz gerekir. Ayarlama yöntemi hakkında ayrıntılı bilgi için aygıtın yöneticisine danışın.
Bu Uygulamanın Ayarları
[User Information] (Kullanıcı Bilgileri) > [Log in as Guest user] (Konuk kullanıcı olarak oturum aç) öğesi devre dışı bırakılmış mı?
[App Settings] (Uygulama Ayarları) > [User Information] (Kullanıcı Bilgileri) içerisindeki [Log in as Guest user] (Konuk kullanıcı olarak oturum aç) öğesi etkinleştirilmişse, bu uygulamada [Other Functions] (Diğer Fonksiyonlar) > [Direct Connection] (Doğrudan Bağlantı) öğesini kullanarak doğrudan bağlantıyı başlatamazsınız.