[Release and Print] (Serbest Bırak ve Yazdır) İşlevinin Kullanılamaması

"HTTP 404 Not Found" mesajı görüntülenirse
Aşağıdakileri kontrol edin.
Aygıt tamamen açıldı mı?
Tamamen açılmadıysa aygıt tamamen açıldıktan sonra [Release and Print] (Serbest Bırak ve Yazdır) öğesine tekrar dokunun.
Bir hata mesajı görüntüleniyorsa
Aşağıdakileri kontrol edin.
Aygıtın DNS adında "_" var mı?
Kullandığınız aygıt bu uygulamaya IP adresi olarak değil de DNS adı olarak kayıtlıysa DNS adında "_" olması durumunda aygıtla iletişim kurulamayabilir.
[Select Printer] (Yazıcı Seç) ekranının aygıt listesinden DNS adını kontrol edin. Aygıt adı altında görüntülenen DNS adında "_" varsa (ör. "device_01.aaa.bbb.com") kullandığınız aygıtı IP adresiyle manuel olarak ayarlayarak yeniden kaydedin.
Remote UI ayarı [Administrator Authentication Mode] (Yönetici Kimlik Doğrulama Modu) olarak ayarlanmış mı?
Kullandığınız Remote UI öğesinin [Authentication Mode] (Kimlik Doğrulama Modu) seçeneği [Administrator Authentication Mode] (Yönetici Kimlik Doğrulama Modu) olarak ayarlıysa aygıtta mobil terminalden oturum açamazsınız. Ayrıntılar için aygıt sorumlusuna danışın.
Yönetici öncelikleri parolası
Kullandığınız aygıtta yönetici öncelikleriyle oturum açmak için kullandığınız parola, varsayılan parolaysa aygıtta oturum açamazsınız. Bu durumda parolayı değiştirin.
Mobil terminalin Wi-Fi ayarlarıyla belirlenmiş proxy ayarlarını kullanarak Wi-Fi Direct ile kaydedilmiş bir aygıt mı kullanıyorsunuz?
Proxy ayarları, mobil terminalin Wi-Fi ayarları kullanılarak belirlenmişse ve aygıta Wi-Fi Direct kullanarak bağlanıyorsanız, Serbest Bırak ve Yazdır görüntülenemez. İşlemleri aygıtın kontrol panelinde gerçekleştirin veya Wi-Fi Direct dışında başka bir yöntem kullanarak aygıta tekrar bağlanın.
Yazdırma verileri görüntülenmiyorsa
Aşağıdakileri kontrol edin.
[User Information] (Kullanıcı Bilgileri) ayarları doğru mu?
[User Information] (Kullanıcı Bilgileri) ekranında, yazdırma verilerini tutarken kullandığınız kullanıcı adını ve etki alanı adını ayarlayın.
Etki alanı kullanıcısı olarak oturum açarken, [User Information] (Kullanıcı Bilgileri) > [Use the domain name when logging in to the printer] (Yazıcıda oturum açarken alan adını kullan) öğelerinin açık olup olmadığını kontrol edin.
Aygıt ayarları doğru mu?
Aygıt ayarları yazdırma verileri görüntülenmeyecek şekilde ayarlandıysa yazdırma verileri görüntülenmez.
Tutma süresi sona mı erdi?
Yazdırma verilerini tutma süresi sona erdiğinde yazdırma verileri silinir.
Yazdırma verilerini başka bir kullanıcı mı sildi?
Yazdırma verileri [Shared] (Paylaşılan) veya [Group] (Grup) olarak sınıflandırıldıysa, yazdırma verilerini başka bir kullanıcı yazdırmış ya da silmiş olabilir.