Veri Yazdırma Ayarlarına Göre Yazdırılmadı

Kullandığınız aygıt [Print Settings] (Yazdırma Ayarları) ekranında görüntülenen işlevleri desteklemiyorsa bu ayarlar uygulanmaz.
İşlev kullanmakta olduğunuz aygıt tarafından desteklenmiyorsa aşağıdaki işlem gerçekleşir.
[Output Method] (Çıktı Yöntemi) > [Store] (Mağaza)
Kullanıcı gelen kutusu depolamasını desteklemeyen aygıtlar için normal yazdırma gerçekleştirilir.
[Output Method] (Çıktı Yöntemi) > [Secure Print] (Güvenli Yazdırma)
Secure Print işlevini desteklemeyen aygıtlarda normal yazdırma işlemi yürütülür.
[Dept. ID Mgt.] (Dept. Kml. Yntm.) > On
Departman Kimliği Yönetimi işlevini desteklemeyen aygıtlarda normal yazdırma işlemi yürütülür.
NOT
Departman Kimliği Yönetimi işlevini kullanmak için Departman Kimliği Yönetimi işlevini aygıtta etkinleştirmek gerekir. Ayrıntılar için aygıtla birlikte verilen kılavuzlara bakın.
[Output Size] (Çıktı Boyutu)
Aygıt tarafından desteklenmeyen bir kağıt boyutu belirlerseniz, yazdırma işi başka bir kağıt boyutunda yapılır veya aygıtın kontrol panelinde kağıt onay mesajı görüntülenir.
[Select Color] (Renk Seç) > [Color] (Renk)
Renkli yazdırmayı desteklemeyen aygıtlar için ayarlar uygulanmaz ve yazdırma işi siyah beyaz yapılır.
[2-sided] (2 taraflı) > On
2 taraflı yazdırmayı desteklemeyen aygıtlar için ayarlar uygulanmaz ve yazdırma verileri kağıdın bir tarafına yazdırılır.
[Staple] (Zımba) > On
Zımbalamayı desteklemeyen aygıtlar için ayarlar uygulanmaz ve yazdırma verileri zımbalanmadan yazdırılır.
Zımbalamayı destekleyen sonlandırıcının takılı olduğu bir aygıt kullansanız bile LTR veya A4 dışındaki sayfa boyutlarında yazdırma işi zımbalama yapılmadan çıkabilir.
NOT
Gösterilen ayarlar aygıttan aygıta değişiklik gösterir.
Aygıt yapılandırma bilgilerinin alınmasını desteklediğinde [Select Printer] (Yazıcı Seç) > [Printer Details] (Yazıcı Ayrıntıları) > [Update Printer Information] (Yazıcı Bilgilerini Güncelle) işlevini kullanırsanız, [Print Settings] (Yazdırma Ayarları) ekranında aygıtın işlevlerine karşılık gelen öğeleri görüntüleyebilirsiniz. Aygıtın yapılandırma bilgileri alınamazsa tüm öğeler [Print Settings] (Yazdırma Ayarları) ekranında görüntülenir.