Tarama Verileri Ayrılır ve Depolanır

Aşağıdaki durumlarda, taranan veriler birden fazla dosyaya bölünür.
Birden fazla orijinal taranır ve JPEG formatında dosyalar haline dönüştürülürken.
imageRUNNER ADVANCE üzerinde [Scan and Send] (Tara ve Gönder) işlevi kullanılırken [Divide into Pages] (Sayfalara Böl) işlevi ayarlanmışsa.
Verilerin birden fazla dosyaya bölünmesi işlemini şu şekilde ayarlayın.
Yazdırma/[Open in] (Birlikte Aç)
Bu uygulamanın ana ekranındaki [Documents] (Belgeler) bölümünde dosyalar üzerinde tek tek çalışın.
Her defasında tek bir dosya yazdırılabilir veya başka bir uygulamada açılabilir. Belge önizleme ekranından birden fazla dosyaya bölünmüş verileri yazdıramaz veya bunları bir başka uygulamada açamazsınız.
NOT
Ana ekrandaki [Documents] (Belgeler) konumundan çalıştırırken tek seferde en fazla 20 görüntü dosyası (TIFF biçimindeki dosyalar hariç) yazdırılabilir.
Dosya Önizlemesi
Dosya önizlemeleri arasında geçiş yapmak ve bunları kontrol etmek için belge önizleme ekranının alt kısmındaki [] veya [] öğesine dokunun.