[Provide Address] (Adres Sağla) İşlevinin Kullanılamaması

Kullandığınız aygıt bu uygulamaya IP adresi olarak değil de DNS adı olarak kayıtlıysa DNS adında "_" olması durumunda aygıtla iletişim kurulamayabilir.
[Select Printer] (Yazıcı Seç) ekranının aygıt listesinden DNS adını kontrol edin. Aygıt adı altında görüntülenen DNS adında "_" varsa (ör. "device_01.aaa.bbb.com") kullandığınız aygıtı IP adresiyle manuel olarak ayarlayarak yeniden kaydedin.