Ορισμός προορισμού αποθήκευσης αρχείου

Μπορείτε να ορίσετε τον προορισμό αποθήκευσης από αρχεία σάρωσης και καταγραφής ή αρχεία που έχετε κατεβάσει στον χώρο αποθήκευσης στο cloud.

Διαδικασίες

1.Πατήστε [] στην επάνω δεξιά γωνία της αρχικής οθόνης της εφαρμογής Canon PRINT Business → πατήστε [App Settings] (Ρυθμίσεις εφαρμογής).
2.Πατήστε [Save Folder Name] (Αποθήκευση ονόματος φακέλου).
3.Επιλέξτε την τοποθεσία αποθήκευσης στην οθόνη που εμφανίζεται.

Αποτέλεσμα

Ο καθορισμένος προορισμός αποθήκευσης εμφανίζεται στην οθόνη [App Settings] (Ρυθμίσεις εφαρμογής) > [Save Folder Name] (Αποθήκευση ονόματος φακέλου).