Ορισμός διακομιστή μεσολάβησης

Αν απαιτείται διακομιστής μεσολάβησης για την επικοινωνία με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε ή προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η Data Conversion Service, ο διακομιστής μεσολάβησης μπορεί να οριστεί εκ των προτέρων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν διακομιστή μεσολάβησης για επικοινωνία με μια υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud.

Διαδικασίες

1.Πατήστε [] στην επάνω δεξιά γωνία της αρχικής οθόνης της εφαρμογής Canon PRINT Business → πατήστε [App Settings] (Ρυθμίσεις εφαρμογής).
2.Πατήστε [Proxy Settings] (Ρυθμίσεις Διακομιστή Μεσολάβησης) → πατήστε [Use Proxy] (Χρήση Διακομιστή Μεσολάβησης).
3.Εισάγετε τα απαιτούμενα στοιχεία.
Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του δικτύου σας.
4.Πατήστε [OK].

Αποτέλεσμα

Ο διακομιστής μεσολάβησης εμφανίζεται ως [Use] (Χρήση) στην οθόνη [App Settings] (Ρυθμίσεις εφαρμογής) > [Proxy Settings] (Ρυθμίσεις Διακομιστή Μεσολάβησης).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν κλείσει αυτή η εφαρμογή, οι [Proxy Settings] (Ρυθμίσεις Διακομιστή Μεσολάβησης) επανέρχονται σε [Do not use] (Να μην γίνει χρήση). Ορίστε τη ρύθμιση ξανά, σύμφωνα με τις ανάγκες σας, όταν το σύστημα εκκινήσει ξανά.