Αποστολή τοπικών εγγράφων μέσω e-mail

Μπορείτε να στείλετε αρχεία που έχουν αποθηκευτεί στο φορητό τερματικό μέσω e-mail.

Διαδικασίες

1.Στην αρχική οθόνη της εφαρμογής Canon PRINT Business, πατήστε [Documents] (Έγγραφα).
2.Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να στείλετε στην εμφανιζόμενη οθόνη επιλογής αρχείου.
Εμφανίζεται η οθόνη προεπισκόπησης εγγράφων.
3.Πατήστε [] στην οθόνη προεπισκόπησης εγγράφων → επιλέξτε ένα πρόγραμμα αλληλογραφίας.

Αποτέλεσμα

Ανοίγει το πρόγραμμα αλληλογραφίας και το επιλεγμένο αρχείο επισυνάπτεται σε ένα νέο μήνυμα e-mail.

Σχετικά θέματα