Άνοιγμα τοπικών εγγράφων με άλλη εφαρμογή

Μπορείτε να ανοίξετε ένα αρχείο που έχει αποθηκευτεί στο φορητό τερματικό με μια άλλη εφαρμογή.

Διαδικασίες

1.Στην αρχική οθόνη της εφαρμογής Canon PRINT Business, πατήστε [Documents] (Έγγραφα).
2.Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε με άλλη εφαρμογή στην εμφανιζόμενη οθόνη επιλογής αρχείου.
Εμφανίζεται η οθόνη προεπισκόπησης εγγράφων.
3.Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε [].
4.Πατήστε [Open In] (Άνοιγμα σε).
5.Πατήστε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Αποτέλεσμα

Το αρχείο ανοίγει στην επιλεγμένη εφαρμογή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ανάλογα με το επιλεγμένο αρχείο και την επιλεγμένη εφαρμογή, το αρχείο ενδέχεται να μην ανοίξει σωστά.