Δήλωση αποποίησης

Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.
Η CANON INC. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΑΥΤΟ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ. Η CANON INC. ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΆΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΙΑ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ Ή ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ.