Τρόπος προβολής της οθόνης [Other Functions] (Άλλες λειτουργίες)

Στην οθόνη [Other Functions] (Άλλες λειτουργίες), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προαιρετικές λειτουργίες που είναι διαθέσιμες σε αυτήν τη συσκευή και να εμφανίσετε συντομεύσεις για λειτουργίες στην αρχική οθόνη.
Λίστα λειτουργιών
Αν πατήσετε το όνομα μιας λειτουργίας, εμφανίζεται η οθόνη της συγκεκριμένης λειτουργίας.
Εμφάνιση συντομεύσεων
Με την ενεργοποίηση κάθε λειτουργίας εμφανίζεται μια συντόμευση στην αρχική οθόνη.
Edit
Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των λειτουργιών πατώντας το εικονίδιο Edit.
Αλλαγή της σειράς
Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης σύροντας το στοιχείο [].