Υποστηριζόμενες συσκευές

Ελέγξτε τη λίστα με τις υποστηριζόμενες συσκευές στη σελίδα υποστήριξης της εφαρμογής Canon PRINT Business.
Μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα υποστήριξης ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.
Από αυτήν την εφαρμογή
Πατήστε [] > [Help] (Βοήθεια) στην επάνω δεξιά γωνία της αρχικής οθόνης → πατήστε τον σύνδεσμο προς την τοποθεσία υποστήριξης στην πρώτη σελίδα.
Από το Google Play
Αποκτήστε πρόσβαση από τη σελίδα λήψης της εφαρμογής Canon PRINT Business.
Από τον ιστότοπο της Canon
Πραγματοποιήστε αναζήτηση του όρου «Canon PRINT Business».
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ενδέχεται να πρέπει να κάνετε ενημέρωση firmware, ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής. Αν στην εφαρμογή εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας ζητά να κάνετε ενημέρωση του firmware, ενημερώστε το firmware της συσκευής πολλαπλών λειτουργιών.
Αν ορίσετε έναν διακομιστή εκτύπωσης ως προορισμό εξόδου, αναζητήστε χειροκίνητα τον διακομιστή βάσει διεύθυνσης IP/DNS.
Οι συσκευές πολλαπλών λειτουργιών με εγκατεστημένο προαιρετικό εξωτερικό διακομιστή δεν υποστηρίζονται σε αυτήν την εφαρμογή.