Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα και τερματικά

Συμβατά λειτουργικά συστήματα
Android 7.0 ή νεότερη έκδοση
Συμβατά τερματικά
Smartphone ή tablet με εγκατεστημένο συμβατό λειτουργικό σύστημα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Δεν υποστηρίζεται η εμφάνιση αυτής της εφαρμογής σε τερματικά με μικρή οθόνη.