Τρόπος προβολής της οθόνης [Select Printer] (Επιλογή εκτυπωτή)

Στην οθόνη [Select Printer] (Επιλογή εκτυπωτή), μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες και την κατάσταση των συσκευών και να επιλέξετε τη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τη λίστα καταχωρισμένων συσκευών.
[] (Σημείο πρόσβασης)
Εμφανίζει την κατάσταση της ασύρματης σύνδεσης σε δίκτυο και το SSID του σημείου πρόσβασης. Αν πατήσετε [], θα εμφανιστεί η οθόνη ρυθμίσεων Wi-Fi του φορητού τερματικού.
Λίστα συσκευών
Οι καταχωρισμένες συσκευές εμφανίζονται σε μορφή λίστας. Με το εικονίδιο, μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες και την κατάσταση της συσκευής. Αν πατήσετε το όνομα της συσκευής, επιλέγεται ως συσκευή που θα χρησιμοποιηθεί.
Αν πατήσετε το εικονίδιο λεπτομερειών, μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες της συσκευής στην οθόνη [Printer Details] (Λεπτομέρειες εκτυπωτή).
[]: Συσκευές με μέγιστο μέγεθος χαρτιού A4/Letter.
[]: Έγχρωμοι εκτυπωτές.
[]: Ασπρόμαυροι εκτυπωτές.
[]: Συσκευές με υποστήριξη άμεσης εκτύπωσης PDF.*
* Συσκευές με δυνατότητα άμεσης εκτύπωσης PDF ή λειτουργία εκτύπωσης PS, ή συσκευές που διαθέτουν προαιρετικό σκληρό δίσκο ή μνήμη ROM ή RAM
[]: Υπάρχουν πληροφορίες από τη συσκευή.
Εμφανίστε το Remote UI από την οθόνη [Printer Details] (Λεπτομέρειες εκτυπωτή) και ελέγξτε τις πληροφορίες.
Διαγραφή συσκευής
Πατήστε παρατεταμένα το όνομα της συσκευής και, στη συνέχεια, πατήστε [Delete] (Διαγραφή) στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται.
[Auto Search (Wi-Fi)] (Αυτόματη αναζήτηση (Wi-Fi))
Αναζητά αυτόματα συσκευές στο δίκτυο στο οποίο έχει συνδεθεί το φορητό τερματικό.
[Manual Search (Wi-Fi)] (Χειροκίνητη αναζήτηση (Wi-Fi))
Αναζητά συσκευές με καθορισμό διεύθυνσης IP ή ονόματος DNS (FQDN).
[QR Code] (Κωδικός QR)
Σαρώνει τους κωδικούς QR των συσκευών που διαθέτουν αυτήν την δυνατότητα και καταχωρίζει αυτές τις συσκευές.
[Nearby Printers] (Κοντινοί εκτυπωτές)
Εντοπίζει αυτόματα συσκευές με υποστήριξη Bluetooth.