Τι είναι η εφαρμογή Canon Mobile Scanning MEAP;

Η εφαρμογή Canon Mobile Scanning MEAP Application είναι μια εφαρμογή MEAP η οποία υποστηρίζει την εισαγωγή δεδομένων σάρωσης από συσκευές imageRUNNER ADVANCE σε φορητά τερματικά.
Αν συνδέσετε αυτήν την εφαρμογή MEAP με την εφαρμογή Canon PRINT Business, μπορείτε να ρυθμίζετε και να εκτελείτε λειτουργίες σάρωσης από ένα φορητό τερματικό.
Αν η λειτουργία [Scan for Mobile] (Σάρωση για κινητά) δεν είναι εγκατεστημένη στη συσκευή imageRUNNER ADVANCE που χρησιμοποιείτε, η εγκατάσταση της εφαρμογής Canon Mobile Scanning MEAP Application στη συσκευή πολλαπλών λειτουργιών σάς επιτρέπει να ρυθμίζετε και να εκτελείτε λειτουργίες σάρωσης από ένα φορητό τερματικό.
Τρόπος εγκατάστασης της εφαρμογής MEAP Canon Mobile Scanning
Η εγκατάσταση της εφαρμογής Canon Mobile Scanning MEAP Application πρέπει να γίνεται από τον υπεύθυνο/διαχειριστή της συσκευής πολλαπλών λειτουργιών. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο εγκατάστασης, ανατρέξτε στον ιστότοπο υποστήριξης. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην τοποθεσία υποστήριξης πατώντας τον σύνδεσμο προς την τοποθεσία υποστήριξης στην πρώτη σελίδα της οθόνης βοήθειας αυτής της εφαρμογής.
Χωρίς τη χρήση της εφαρμογής MEAP Canon Mobile Scanning
Για να εισάγετε δεδομένα σάρωσης από μια συσκευή της σειράς imageRUNNER ADVANCE σε ένα φορητό τερματικό χωρίς χρήση της εφαρμογής Canon Mobile Scanning MEAP Application, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία [Scan and Send] (Σάρωση & Αποστολή) της συσκευής για να στείλετε τα δεδομένα σάρωσης στο φορητό τερματικό.