Για να ενημερώσετε το firmware της σειράς imageCLASS/i-SENSYS

Ενδέχεται να πρέπει να κάνετε ενημέρωση firmware, ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής.
Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας ζητάει να ενημερώσετε το firmware, ενημερώστε το σύμφωνα με τις ακόλουθες μεθόδους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα μοντέλα της σειράς imageRUNNER ADVANCE δεν χρειάζονται ενημέρωση firmware.
Αν η ρύθμιση [Enable Canon Mobile Scanning] (Ενεργοποίηση του Canon Mobile Scanning) στη συσκευή έχει οριστεί σε [Off] κατά την ενημέρωση του firmware που υποστηρίζει αυτήν την εφαρμογή, κατά την καταχώριση της συσκευής θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας ζητά να ενημερώσετε το firmware. Όταν χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή, ορίστε το [Enable Canon Mobile Scanning] (Ενεργοποίηση του Canon Mobile Scanning) σε [On]. Αν δεν υπάρχουν ρυθμίσεις για το [Enable Canon Mobile Scanning] (Ενεργοποίηση του Canon Mobile Scanning) στη συσκευή που χρησιμοποιείτε, ορίστε το [Dedicated Port Settings] (Ρυθμίσεις ειδικής θύρας) σε [On].

Μπορείτε να ενημερώσετε το firmware με δύο διαφορετικές μεθόδους.
Ελέγξτε την τοποθεσία υποστήριξης για αυτή την εφαρμογή και χρησιμοποιήστε τη μέθοδο που αντιστοιχεί στο μοντέλο της συσκευής σας.
Ενημέρωση μέσω του Internet
Κατεβάστε το firmware για τη συσκευή πολλαπλών λειτουργιών που χρησιμοποιείτε μέσω του Internet, χωρίς τη μεσολάβηση υπολογιστή (Windows/Mac) και, στη συνέχεια, ενημερώστε το firmware.
Η συσκευή πολλαπλών λειτουργιών πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο Internet.
Ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής, η ενημέρωση μέσω του Internet μπορεί να μην υποστηρίζεται.
Ενημέρωση μέσω υπολογιστή (Windows/Mac)
Κατεβάστε το firmware σε έναν υπολογιστή (Windows/Mac) από τον ιστότοπο της Canon και κατόπιν ενημερώστε το firmware.
Η συσκευή πολλαπλών λειτουργιών και ο υπολογιστής πρέπει να συνδέονται μέσω LAN ή USB.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για πληροφορίες σχετικά με το απαιτούμενο περιβάλλον συστήματος, ανατρέξτε στον «User Support Tool Operation Guide».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση
Δείτε την τοποθεσία υποστήριξης αυτής της εφαρμογής.
1.Πατήστε [] > [Help] (Βοήθεια) στην επάνω δεξιά γωνία της αρχικής οθόνης για το Canon PRINT Business → πατήστε τον σύνδεσμο στην τοποθεσία υποστήριξης στην πρώτη σελίδα.
2.Στην τοποθεσία υποστήριξης, προβάλετε τη σελίδα ενημέρωσης firmware και ακολουθήστε τις οδηγίες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν θέλετε η ενημέρωση να πραγματοποιηθεί μέσω υπολογιστή (Windows/Mac), κατεβάστε το firmware στον υπολογιστή από τον ιστότοπο της Canon και, στη συνέχεια, ενημερώστε το firmware. Μεταβείτε στην τοποθεσία υποστήριξης από τον υπολογιστή και ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στη σελίδα ενημέρωσης firmware.
Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στην τοποθεσία υποστήριξης προωθώντας το URL σε έναν υπολογιστή από το φορητό τερματικό σας ως εξής.
1.Εμφανίστε την τοποθεσία υποστήριξης, επιλέξτε το μενού κοινής χρήσης του προγράμματος περιήγησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εφαρμογή για την αποστολή email.
2.Στείλτε το URL σε έναν προορισμό email στον οποίο μπορεί να ανατρέξει ο υπολογιστής.
3.Ανατρέξτε στο email από τον υπολογιστή και προβάλετε την τοποθεσία υποστήριξης σε ένα πρόγραμμα περιήγησης.